به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «محوسازان ایران خودرو» در حال حاضر سهم 100درصد در تولید محصول اکسل وانت و پژو206 و 8 درصدی از اکسل پژو405 و سمند دارد.

این شرکت در برابر 999 میلیارد ریال بدهی، 1042 میلیارد ریال دارایی دارد. به این ترتیب، نسبت بدهی در رقم 0.96 قرار می گیرد که به ناحیه خطر نزدیک است. نسبت جاری نیز کمتر از یک است و نشان از ریسک عدم ایفای تعهدات دارد.

تحلیل فاصله ساختار دارایی «خوساز» در مقایسه با 8 شرکت قطعهساز نشان می دهد که موجودی مواد و کالا سهم بیشتری از کل دارایی ها دارد. 46 درصد دارایی های این قطعه ساز مربوط به سرفصل موجودی مواد و کالا است که این امر میتواند بیانگر ضعف این شرکت در فروش کالاهای خود باشد.

«خوساز» محدود به یک «خودرو» / ساختار تک بعدی این قطعه‎ساز نیازمند تغییر

روند تولید و فروش این قطعه ساز در سال جاری نوسانات زیادی داشته و از ابتدای مهر ماه مجددا وارد فاز نزولی شد و در آبان ماه به کمترین میزان خود در سال جاری رسید.

«خوساز» محدود به یک «خودرو» / ساختار تک بعدی این قطعه‎ساز نیازمند تغییر

نرخ فروش محصولات در 6 ماهه اول سال جاری ثابت بود و برای 6 ماهه دوم نرخ بالاتر درنظر گرفته شده است.

«خوساز» محدود به یک «خودرو» / ساختار تک بعدی این قطعه‎ساز نیازمند تغییر

نکته دیگر، اختلاف بین دریافتنی های تجاری شرکت است که در مقایسه با مقدار 22 درصدی میانگین، اختلاف 7 درصدی داشته است. این 7 درصد کمتر می تواند ناشی از فروش کمتر کالاهای ساخته شده باشد که سبب افزایش سهم موجودی مواد و کالا نیز شده است.

از آن‎جا که مشتری عمده «خوساز» شرکت ایران خودرو و زیرمجموعه‎هایش است، بیشترین میزان دریافتنی های تجاری نیز مربوط به این شرکت ها است. در شرایطی که خودروسازان و قطعه سازان وضعیت درآمدی و نقدینگی مطلوبی ندارند، کاهش حجم مطالبات، به یک چالش اساسی تبدیل شده است.

به طور کلی، دارایی های جاری شرکت سهم 76 درصدی از مجموع دارایی ها دارند که با میانگین گروه، نزدیک به 4 درصد بیشتر است. دارایی های غیرجاری نیز تقریبا تماما در بخش دارایی های ثابت مشهود خلاصه شده است.

یکی از بزرگترین ریسک های «خوساز» این است که محصولات تولیدی عمدتا به گروه صنعتی ایران خودرو به فروش میرسد. بنابراین، وابستگی به یک شرکت خاص، نوسانات و شرایط اقتصادی خودروساز، تاثیر مستقیم بر فعالیت های مالی و تجاری میگذارد. به این ترتیب، «خوساز» باید از این حالت تک بعدی خارج شود و به دنبال مشتریان جدید برود تا ضمن افزایش تولید و فروش، ریسک تجاری خود را کاهش دهد.

«خوساز» امروز در مجمع فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 869 میلیارد ریالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصمیم‎گیری می کند تا به این ترتیب از شمولیت ماده 141 قانون تجارت رهایی یابد. طبق آخرین صورت مالی منتشر شده، این شرکت با سرمایه 250 میلیارد ریالی، 222 میلیارد ریال زیان انباشته دارد. آخرین افزایش سرمایه به سال 94 و به میزان 100 میلیارد ریال بود.