بر اساس گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌ نیوز، در هفته‌ای که گذشت بالغ بر 27 هزار میلیارد ریال سهم بین سهامداران معامله شد. 

در حالی که شاخص کل اولین روز هفته را با رشد آغاز کرد و در رقم 167083 واحد ایستاد، اما در پایان آخرین روز کاری هفته به رقم 165352 واحد تنزل یافت.
یک نگاه از یک هفته / 20‎ شرکت اول را بشناسید
یک نگاه از یک هفته / 20‎ شرکت اول را بشناسید
یک نگاه از یک هفته / 20‎ شرکت اول را بشناسید