به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت ذوب‌آهن اصفهان در برابر 5248 میلیارد تومان بدهی جاری، فقط 3009 میلیارد ریال دارایی جاری دارد؛ به عبارتی، دارایی‎های جاری توان پوشش کامل بدهی‎های جاری را ندارند و شرکت در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات و همچنین افزایش رقم بدهی‎ها در صورت عدم تسویه به موقع تسهیلات مالی، قرار دارد.

تحلیل فاصله ساختار دارایی‎های این شرکت حاکی از آن بوده که در بسیاری از سرفصل‎ها، میانگین گروه که شامل 6 شرکت دیگر است، در جایگاه پایین‎تری قرار دارد. 

اختلاف بسیار قابل توجهی بین ترکیب دارایی‎های «ذوب» با میانگین این صنعت وجود دارد، در حالی که در گروه سهم بیشتری به دارایی‎های جاری اختصاص یافته، در خصوص ذوب آهن این قضیه کاملا برعکس بوده و دارایی‎های غیرجاری حکمرانی می‎کنند؛ به عبارت بهتر، سمت چپ ترازنامه «ذوب» به دارایی های ثابت خلاصه می شود.

ذوب دارایی ها در زمین «ذوب»

همانطور که در تصویر مشخص است، بیشترین حجم دارایی‎های شرکت ذوب‌آهن را دارایی‌های ثابت تشکیل می‌دهد. 5784 میلیارد تومان ارزش دفتری دارایی‎های ثابت شرکت بوده که زمین سهم بالایی در این بین دارد.

به گزارش آبسیم، در سال 87 مقرر شد 25000 هکتار از زمین‎های «ذوب» به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال یابد که در این راستا، جابجایی اسناد مالکیت 20190 هکتار انجام گرفت، اما در سال 90 تصمیم بر این شد که تنها 8400 هکتار از زمین‎های مذکور منتقل شود. 

به این ترتیب، این شرکت درصدد بازپس‎گیری زمین‎ها برآمد و حتی دادگاه رای به نفع شرکت ذوب آهن داد؛ با توجه به سابقه بلند «ذوب» در افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‎ها، انتظار می رود پس از انتقال سند زمین‎های یاد شده، نسبت به انجام تجدید ارزیابی آن‎ها اقدام کند تا بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین ها تکمیل گردد.

از سمت دارایی‎های جاری، موجودی کالا بیشترین سهم را دارد؛ هر چند که نسبت به میانگین گروه 7 درصد کمتر است. می‎توان چنین گفت که شرکت نسبت به گروه مشکل کمتری در فروش محصولات تولیدی خود دارد.

ذوب دارایی ها در زمین «ذوب»

در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد نشانه‎های بهبود وضعیت عملیاتی شرکت ذوب آهن اصفهان از اواخر سال قبل دیده شده و برآورد می شود در سال جاری با شتاب بیشتری ادامه یابد. نرخ‎های فروش شرکت نیز همگام با رشد نرخ ارز و تورم، شتاب مثبت به خود گرفته است. اما باید توجه داشت که رونق اصلی ذوب آهن در گرو تحرک در صنعت ساختمان شکل می گیرد. به علاوه، این شرکت با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان زغالسنگ نیز روبروست که بسیار بیش از گذشته این امر را در نزدیکی خود می بیند.