به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در هفت ماهه نخست سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال 96 تسهیلات پرداختی بانک ها رشد 14.2 درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند.

بنا به داده های بانک مرکزی، 41 درصد تسهیلات در بخش خدمات استفاده شده و بخش صنعت و معدن سهم 28 درصدی و بازرگانی سهم 13 درصدی دارند.

از مجموع 358 هزار میلیارد تومان تسهیلات که تا پایان مهر ماه اعطا شده، 146 هزار میلیارد تومان در بخش خدمات، 99 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن، 50 هزار میلیارد تومان در حوزه بازرگانی، 32 هزار میلیارد تومان در صنعت کشاورزی و 31 هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و ساختمان مصرف شده است.

سهم بانک‎‏ها از تسهیلات اعطایی چقدر است / سند صدر رتبه‎بندی‎ها به نام «وبملت»

به این ترتیب، شاهد کاهش سهم بخش های صنعت و معدن به میزان 2.7 درصد و بازرگانی 0.2 درصد از تسهیلات اعطایی در مدت مذکور نسبت به 7 ماهه سال قبل هستیم.

از حیث مبلغ، تسهیلات اعطایی برای تامین سرمایه در گردش رشد 9.6 درصدی داشته؛ اما سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک ها 2.5 درصد کاهش یافته است.

اما در میان بانک های اعطاکننده تسهیلات، مطابق انتظار «بانک ملت» با رقمی بیش از 189 هزار میلیارد تومان، بیشتری پرداختی را داشت و از این حیث نیز در رتبه اول قرار گرفت. پس از آن، «بانک تجارت» 101 هزار میلیارد تومان و «بانک صادرات» 96 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده اند و جایگاه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند.

سهم بانک‎‏ها از تسهیلات اعطایی چقدر است / سند صدر رتبه‎بندی‎ها به نام «وبملت»

*شایان ذکر است که در رتبه بندی بانک ها، فقط آن دسته از بانک ها مورد بررسی قرار گرفتند که گزارش فعالیت 7 ماهه خود را ارائه کرده اند.