به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت های خودروساز پس از تحریم ها با رشد فزاینده هزینه‎های تولید روبرو شدند و همین امر عاملی شد تا کمبود نقدینگی به شدت احساس شود. از همین رو، خودروسازان برای تامین وجه نقد مورد نیاز و سرمایه در گردش، به تسهیلات بانکی روی آوردند که به سبب نرخ های سود بالا، هزینه های سنگینی را در صورت های مالی می نشانند.

بر اساس آخرین صورت های مالی منتشر شده، از بین خودروسازان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، «خساپا» بالاترین میزان تسهیلات مالی را دریافت کرده که هزینه مالی آن، 216 درصد سود عملیاتی را آب می کند. 

پس از آن، «خودرو» با بیش از 37 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی قرار دارد که 4678 میلیارد ریال هزینه مالی دربر داشته و 115 درصد سود عملیاتی را نابود می کند.

به این ترتیب، دو خودروساز بزرگ کشور تنها به سبب درآمدهای متفرقه از زیان گریخته اند.

«خپارس» نیز وضعیت مشابهی دارد و هزینه مالی 122 درصد سود عملیاتی را پوشش می‎دهد.

«خکاوه»، «خاور» و «خزامیا» نیز با تسهیلات سنگینی که اخذ کرده اند، بر زیان عملیاتی خود بیش از پیش افزوده اند.

هزینه های مالی سوار بر خودروسازان