به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، چهار شرکت سرمایهگذاری غدیر، امید، صندوق بازنشستگی و گروه توسعه ملی در گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی قرار گرفته اند که مجموعا 14607 میلیارد تومان در 99 شرکت بورسی و 21 گروه، سرمایه گذاری کرده اند.

این چهار شرکت بزرگ بیش از همه به صنعت «مواد و محصولات شیمیایی» تمرکز کرده اند و بالغ بر 7055 میلیارد تومان از سرمایه های خود را در این گروه خرج کرده اند. گروه «استخراج کانه های فلزی» با تعلق 2907 میلیارد تومان در رتبه دوم قرار گرفته و با اختصاص 1141 میلیارد تومان سرمایه، صنعت «واسطه گری های مالی» به جایگاه سوم نائل آمده است. 

سرمایه ها در کدام صنایع خوابیده است / نشست سنگین سرمایه در «وغدیر»

نکته جالب توجه این است که اوراق مشارکت و سپرده های بانکی جایگاه بالایی در پرتفوی این شرکت ها ندارند.

اما از بین چهار شرکت مذکور، بالاترین رقم سرمایه گذاری بلندمدت در حساب های «وغدیر» نشست کرده و به ترتیب، «وامید» با 6354 میلیارد تومان، «وصندوق» با 4406 میلیارد تومان و «وبانک» با 2769 میلیارد تومان در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

سرمایه ها در کدام صنایع خوابیده است / نشست سنگین سرمایه در «وغدیر»