به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در طول سال‎های اخیر با غرق شدن اقتصاد در باتلاق رکود، بازدهی و بهره‎وری بسیاری از شرکت‌ها افت فاحشی کرد. نسبت های گروه صنعتی بارز نشان می دهد که شرکت در گذر از بحران تحریم ها و رکود چندان موفق نبوده و با روزهای اوج خود فاصله دارد. در این بین، نگاه شرکت به باز شدن درگاههای صادراتی و واردات تکنولوژی به داخل است.

گروه صنعتی بارز نیز از گزند رکود در امان نماند و در حالی که در سال 92 رقم 68 درصد را به نام بازده سرمایه ثبت کرده و در سال 93 بازدهی دارایی و فروش به 30 درصد افزایش یافته بود، در سال‌های بعد از آن افت قابل ملاحظه‎ای را تجربه کرد و سقوط بازدهی سرمایه، دارایی و فروش را به چشمان خود شاهد بود.

عبور سخت تایرهای «پکرمان» از کویر رکود

در حال حاضر، بر اساس آخرین صورت های مالی «پکرمان» بازده فروش 12درصد، بازده دارایی 3درصد و بازده سرمایه 12درصد است که نسبت به روزهای اوج، فاصله قابل توجهی دارد.

همین شرایط برای حاشیه سود نیز حاکم بوده و سال به سال شاهد آب رفتن آن بود. بهترین سال فعالیت «پکرمان» در دوره های اخیر، سال 93 بود که حاشیه سود ناخالص بر فراز رقم 30 درصد ایستاد. ولی اکنون این رقم به سطح 17 درصد تنزل یافته و تنها 9 درصد حاشیه سود خالص برای شرکت باقی مانده است.

عبور سخت تایرهای «پکرمان» از کویر رکود

با این اوصاف باید گفت که تایرسازان باید بیش از پیش به مقوله طرح‌های توسعه و صادرات توجه کنند. 

هر چند که در شرایط کنونی انتقال تکنولوژی و حضور قدرتمند در بازارهای بین المللی با دشواری میسر می‌شود؛ چراکه شرکت‌های بزرگ و برتر، بازار بزرگی در آمریکا دارند و حاضر نیستند این بازار را به نفع ایران از دست دهند، البته از سوی دیگر الزام و تشویق تولیدکنندگان توسط دولت به افزایش کیفیت محصولات و گسترش بازارهای خارجی می‌تواند کارساز واقع شود به شرطی ‌که واردات محدود و در برخی اقلام ممنوع گردد.