به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، کمبود آب و مواد اولیه شرکت ها را به فکر راه چاره فرو برده و در همین راستا، شرکت های قندی برنامه های متفاوتی را در دستور کار دارند که «قجام» فراتر از مرزها عمل خواهد کرد.

شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جام سال مالی 97 را نیز همانند دوره های گذشته با زیان خاتمه داد. بهای تمام شده این شرکت بیش از درآمد فروش است و علاوه بر این، 83 میلیارد ریال تسهیلات مالی، 22 میلیارد ریال هزینه مالی به دنبال داشته که بر شدت زیان افزوده است. این شرکت بالغ بر 91 میلیارد ریال بدهی بانکی دارد.

75 درصد از بهای تمام شده به هزینه مواد مستقیم مصرفی مربوط می شود.

پای «قجام» به خاک افغانستان باز می شود / چشم امید این قندی به آن سوی مرزها

به علت کمبود چغندرقند در کشور و به خصوص در استان خراسان، تولیدات این شرکت با افت مواجه شد. کاهش تولید چغندرقند ناشی از عدم رقابت پذیری قیمت این فراورده با سایر محصولات کشاورزی و همچنین کاهش میزان آب کشاورزی در اثر خشکسالی چند سال اخیر است.

کمبود آب در بخش کشاورزی موجب شده تا کشاورزان به سمت کشتی بروند که مصرف آب کمتری دارد. از سویی دیگر، با توجه به رکود حاکم بر تولید در کشور و افت شدید قیمت شکر در بازار، وضعیت صنعت شکر در استان خراسان بسیار بحرانی است. بنابراین شرکت برنامه افزایش سرمایه را دنبال کرد و قصد دارد برنامه های دیگری را به اجرا در آورد.

پای «قجام» به خاک افغانستان باز می شود / چشم امید این قندی به آن سوی مرزها

این شرکت برای رهایی از این وضعیت، باید کشت پاییزه چغندرقند را ادامه دهد و نسبت به مکانیزه و تجهیز مزارع به آبیاری مدرن، اقدام کند. توسعه ظرفیت تصفیه شکر خام با هدف صادرات به کشور افغانستان در دستور کار «قجام» قرار دارد و علاوه بر این، کشت چغندرقند در خاک افغانستان می تواند کمبود مواد اولیه را جبران کند و تولید را به ظرفیت واقعی خود نزدیک کند.

شایان ذکر است که «قجام» جهت تامین سرمایه در گردش و نقدینگی، در نظر دارد بخشی از زمین های کارخانه را با ایجاد شهرک مسکونی به فروش برساند.