به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در هفته ای که گذشت، همانند چند هفته اخیر، «وتجارت» در کانون توجهات قرار داشت. با وجود این که از نظر تعداد، حجم و ارزش معاملات در صدر قرار داشت، اما در زمره 20 شرکت اول پربازده هفته قرار نگرفت.

در این مدت، شاخص «محصولات چوبی» بیشترین رشد را داشت و پس از آن، «وسایل ارتباطی» و «زراعت» قرار گرفتند.
شاخص کل و قیمت هم وزن، هر کدام رشد 0.36 درصدی را تجربه کردند و شاخص کل منفی 1.6 درصد افت کرد. 
این هفته بورس چگونه گذشت / «وتجارت» همچنان صدرنشین

این هفته بورس چگونه گذشت / «وتجارت» همچنان صدرنشین

این هفته بورس چگونه گذشت / «وتجارت» همچنان صدرنشین

این هفته بورس چگونه گذشت / «وتجارت» همچنان صدرنشیناین هفته بورس چگونه گذشت / «وتجارت» همچنان صدرنشین