به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، نرخ ارز یکی از اثرگذارترین عوامل بر درآمد فروش و سودآوری شرکت پتروشیمی پارس است. بررسی ها نشان می دهد که هر زمان نرخ ارز افزایش یافته، این شرکت نیز به درآمدهای بالاتری دست یافته؛ چرا که از یک سو، تقریبا نیمی از مبلغ فروش شرکت از درگاه صادرات حاصل می‎شود و از سوی دیگر، نرخ تسعیر ارز بر اساس نرخ آزاد در صورت های مالی می نشیند.

در تصویر زیر روند فروش «پارس» را ملاحظه می کنیم که در کانالی صعودی در حرکت است و تنها در سال 94 به موجب کاهش صادرات محصولات، مبلغ فروش تنزل داشته است.

عرض اندام «پارس» با نرخ ارز / حساسیت این بار از نوع مثبت

این شرکت متناسب با رشد فروش، فرایند شناسایی سود را نیز افزایش داده و پس از افت عملکرد در سال 94، هر سال بر رقم سود خالص خود افزوده است. از آن جایی که «پارس» درآمد حاصل از فروش صادراتی خود را به نرخ بازار آزاد تسعیر می کند، انتظار می رود با توجه به رشد شدید نرخ دلار، سال 97 بسیار پربارتر از سال های قبل باشد.

عرض اندام «پارس» با نرخ ارز / حساسیت این بار از نوع مثبت

شایان ذکر است که این شرکت پتروشیمی تا آبان ماه 1405 معاف از مالیات است و این یک قلم هزینه را تا 8 سال آینده در سود خود دخیل نمی بیند.

تحلیل سودآوری «پارس» بیانگر حساسیت بالا نسبت به نرخ ارز دارد. به گونه ای که اگر با نرخ بازار ثانویه درآمد ارزی خود را تسعیر کند، رقم فروش به حدود دو برابر رشد می کند.


 

برآورد سال مالی 97

مبلغ فروش به ازای افزایش نرخ دلار

نرخ دلار مبنا (ریال)

4,200

72,000

82,000

92,000

102,000

112,000

مبلغ فروش (میلیارد ریال)

67,903

116,424

132,594

148,764

164,934

181,104


با فرض ثبات سایر مفروضات پیش بینی سال 97 و بر اساس اطلاعات منتشر شده، به ازای هر 1000 ریال افزایش در نرخ تسعیر ارز، 1617 میلیارد ریال به فروش شرکت افزوده می شود. شایان ذکر است که با توجه به مالکیت 50 درصدی «پارس» بر شرکت پلیمر آریاساسول و با فرض تقسیم سود 100 درصدی، هر 1000 ریال افزایش نرخ ارز، 160 میلیارد ریال به سودآوری «پارس» می‎افزاید.