به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، سازمان بورس طی نامه ای، به دو شرکت «ذوب آهن اصفهان» و «بانک دی» تا تیر ماه سال 98 فرصت داده تا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت رهایی یابند. به عبارت بهتر، این دو شرکت بزرگ بازار سهام تنها 9 ماه زمان دارند تا میزان زیان انباشته خود را به کمتر از نصف سرمایه برسانند.

در حال حاضر، «ذوب آهن اصفهان» گام های ابتدایی را برداشته و نسبت به افزایش حدود 27902 میلیارد ریالی سرمایه اقدام کرده است. در صورتی که این رقم در حساب سرمایه بنشیند، بر اساس آخرین صورت مالی ارائه شده، میزان زیان انباشته به 32 درصد سرمایه جدید خواهد رسید و به این ترتیب، حداقل تا مدتی کابوس ورشکستگی از حوالی این شرکت دور خواهد شد.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، در سال های گذشته، «ذوب» توانسته بود با کنترل هزینه های عملیاتی، در کانال سودآوری قرار گیرد و در سال 93 خود را از زیان انباشته برهاند. اما به یک باره در سال 94 با فزونی هزینه های تولید از درآمد فروش و همچنین تعدیلات سنواتی ناشی از ذخیره مالیات سال های قبل از آن، به زیان سنگینی مبتلا شد و مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت گردید. پس از آن نیز سال به سال زیان، انباشته شد و حتی افزایش سرمایه سال 94 نیز نتوانست عامل خروج از این ماده شود.

اولتیماتوم سازمان به پرحاشیه های بورس / «ذوب» در مسیر هموار

روند فروش «ذوب» در چند دوره اخیر ناامیدکننده بوده؛ به گونه ای که از مبلغ 43156 میلیارد ریال در سال 93 به 7374 میلیارد ریال در سال 96 رسید. هر چند که در 3 ماهه نخست سال 97 اوضاع بهتر شده و توانسته در یک فصل 10962 میلیارد ریال درآمد فروش کسب کند و اگر این روند در فصل های دیگر نیز تکرار شود، به روزهای اوج خود بازخواهد گشت.

اولتیماتوم سازمان به پرحاشیه های بورس / «ذوب» در مسیر هموار

با همه این اوصاف باید اذعان داشت در صورتی که شرکت ذوب آهن اصفهان نتواند کنترلی بر هزینه های خود داشته باشد، دیری نخواهد گذشت که مجددا خود را در محاصره ماده 141 خواهد دید. طی مدت اخیر، این شرکت هر از گاهی با ریسک افزایش نرخ خرید زغالسنگ مواجه بوده که همین موضوع بر ضرر و زیان «ذوب» افزوده و کماکان از گوشه و کنار زمزمه افزایش مجدد این ماده اولیه به گوش می رسد. این شرکت برخلاف «بانک دی»، چندان دارایی ثابت قابل فروش که بتواند زیان انباشته را پوشش دهد، ندارد. چرا که بیش از نیمی از دارایی های ثابت «ذوب» به زمین اختصاص دارد رقم سرمایه گذاری ها در برابر مبلغ زیان انباشته چندان بزرگ نیست.

بنابراین، علاوه بر افزایش سرمایه در جریان، باید برنامه های دیگری را در دستور کار قرار دهد تا این دغدغه برای همیشه از ذهن سهامداران این شرکت پاک شود.