به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، 6 شرکت به همراه زیرمجموعه‎های خود در لیست جدید تحریم قرار گرفتند که 4 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران حضور دارند. یکی از این شرکت‎ها، «سیمان کردستان» است که به سبب نزدیکی به مرزهای غربی کشور، از مزیت صادراتی بالایی برخوردار است. 

این شرکت همزمان با اعمال دور اول تحریم های اقتصادی و مهمتر از آن، افزایش تعرفه واردات سیمان از سوی عراق، فروش شرکت در ورطه نزول افتاد و در کمتر از 2 سال از رقم 990 میلیارد ریال به 225 میلیارد ریال رسید. البته از سال 95 به بعد با تغییرات مثبت در بازار داخل و حذف رقابت داخلی در کنار افزایش نرخها، فروش کل به مسیر صعودی بازگشت و تا پایان سال مالی منتهی به شهریور 97، بالغ بر 918 میلیارد ریال درآمد ثبت شده است.

در سال های 93 و 94 رقابت منفی میان کارخانه های سیمان منطقه موجب کاهش قیمت کاذب گردید که کاهش حاشیه سود کارخانه ها را به دنبال داشت.

اما صادرات با شیب تندتری جاده افت را طی کرد و در حالی که در سال 92 حدود 42 درصد از کل مبلغ فروش از درگاه صادرات تامین می شد، در سال 96 به رقم نازل یک درصد تنزل یافت. البته از این منظر، سال مالی 97 برای «سکرد» بهتر از سال 96 بود و حجم 4 درصدی از فروش به صادرات تعلق گرفت.

تیر تحریم‎ها بر پیکره خونین «سکرد» / افزایش سرمایه جبران‎کننده زیان

عواملی همچون افزایش نرخ تعرفه گمرکی در همه مرزهای عراق، دامپینگ و افزایش رقابت ناسالم کارخانجات ایرانی در کاهش قیمت سیمان، وجود 4 کارخانه سیمان در نزدیکترین مرز به شرکت و ممنوعیت واردات سیمان فله ایران توسط کشور عراق، موجبات افت شدید صادرات را برای «سکرد» رقم زد.

با این اوصاف به نظر می رسد «شرکت سیمان کردستان» باید به فکر بازارهای صادراتی جدید باشد؛ هر چند که اتمام جنگهای منطقهای و حذف داعش، روزنه‏ های امیدی برای این شرکت نمایان شده است. با توجه به این که تقریبا به اندازه سرمایه شرکت، زیان انباشته در حساب ها شکل گرفته، نیاز به افزایش سرمایه و کسب سودهای بالا به شدت احساس می شود. البته برنامه افزایش سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.