بر اساس بررسی های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، تحلیل فاصله ساختار دارایی بانک «اقتصاد نوین» نشان می دهد در مقایسه با 7 بانک دیگر، در اغلب سرفصل ها عقب افتاده است.

با شدت گرفتن رکود اقتصادی و از سوی دیگر، رشد بازارهای موازی همچون ارز و سکه، موجودی نقد این بانک نسبت به کل دارایی ها، نه تنها افت نداشته بلکه رشد نیز داشته؛ ولی با این وجود 3 درصد کمتر از میانگین گروه است و در رتبه هفتم جای دارد.

حجم مطالبات از بانک مرکزی رو به کاهش بوده و کمی پایین تر از میانگین 7 بانک دیگر است که جای امیدواری است.

قهر «ونوین» با دولت / تمایزی از جنس مثبت

مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری نیز همین روند را در پیش گرفته که می تواند نشان از کاهش دوره وصول مطالبات در «ونوین» باشد.

نکته متمایز دیگر «ونوین» نسبت به سایر بانک ها این است که هیچ گونه مطالباتی از دولت و همچنین اشخاص دولتی ندارد. در حالی که حجم مطالبات از دولت در میانگین گروه، 12 درصد و مطالبات از اشخاص دولتی 0.13 درصد است.

ولی سرعت این بانک در بخش تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی خیلی بالا بوده و اختلاف جالب توجه 18 درصدی نسبت به میانگین گروه دارد. علت آن را می‌توان در عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان بزرگ جستجو کرد. این موضوع بیانگر تمایل بالای «ونوین» به اعطای تسهیلات به اشخاص غیردولتی است. در این زمینه بانک باید با بهینه‌سازی پرتفوی تسهیلاتی خود و اعطای تسهیلات به صنایع مولد، نسبت به افزایش درآمدزایی عملکرد بهتری داشته باشد.

قهر «ونوین» با دولت / تمایزی از جنس مثبت

در مجموع باید گفت بانک اقتصاد نوین چندان با دولت و افراد دولتی سروکار ندارد و می توان به عنوان یک نقطه قابل اتکا یاد کرد. چرا که مطالبات از دولت به‌عنوان یکی از معضلات بانک‌ها به شمار می‌رود که در شرایط کنونی اقتصاد، به نظر می‌رسد راه چاره چندان محکم و قطعی برای وصول آن ها وجود ندارد.

تا سال 94 «ونوین» یک بانک سودساز بود اما با وخامت اوضاع بانک ها و سیستم ناکارآمد، وارد ناحیه زیان شدند. در سال 95 به موجب هزینه های بالا متحمل اندکی زیان شد و از سال 96 تا دوره جاری سهم بانک از درآمدهای مشاغ سرخ پوش شد که منتج به ثبت زیان انباشته در حساب ها گردید.

در نهایت باید گفت که از این جهت که مطالباتی از دولتی ها ندارد، نگاهی مثبتی وجود دارد اما باید در سیستم درآمد مشاع خود تجدیدنظر کرده تا هر چه زودتر به مدار سود بازگردد.