به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت های ساختمانی با رکود صنعت ساختمان و کاهش قدرت خرید مردم، به حاشیه کشیده شده اند و دیگر رونق سابق را ندارند.

در شرکت های ساختمانی به سبب نوع فعالیت‎ آن‎ها، دارایی ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در بین شرکت های ساختمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، «ثمسکن» به سبب ماهیت سرمایه گذاری و در اختیار داشتن شرکت های متعدد، بالاترین میزان دارایی را به نام خود ثبت کرده است.

پس از «ثمسکن»، 555 میلیارد تومان دارایی در اختیار «ثشاهد» قرار دارد و رتبه دوم را در اختیار خود گرفته است.

در انتهای این لیست، «وآذر» با 23 میلیارد تومان دارایی قرار گرفته و قبل از آن، «ثاباد» و «ثامان» به ترتیب با 36 و 60 میلیارد تومان حضور دارند.

در مجموع، بالغ بر 4771 میلیارد تومان دارایی در حساب های شرکت های ساختمانی به چشم می آید.

خانه هایی خالی از سود / ستون های متزلزل دارایی در ساختمانی ها