به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت های حاضر در گروه پالایشی مجموعا بالغ بر 165 هزار میلیارد ریال بدهی جاری دارند و در مقابل 222 هزار میلیارد ریال دارایی جاری به ثبت رسیده است.

در بین این شرکت ها، «شبندر» با 33321 هزار میلیارد ریال بیشترین مبلغ بدهی را در حساب‎های خود دارد و «شپنا» با 32831 میلیارد ریال و «شبریز» با 20631 میلیارد ریال در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند.

    کمترین رقم نسبت جاری به نام «شاوان» ثبت شده که بیانگر فزونی بدهی‎های جاری از دارایی‎ها جاری و ریسک بالای عدم پرداخت بدهی ها است. شبریز نیز وضعیتی مشابه «شاوان» دارد و باید فکری به حال بدهی‎های خود بکند.

بهترین و بالاترین نسبت جاری را به ترتیب «شتران»، «ونفت» و «شپنا» دارند.

اکتشاف بدهکارترین های نفتی