بنا به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در هفته ای که سپری شد، بورس تهران افت قابل توجه 7 درصدی شاخص کل را تجربه کرد و ارزش کل معاملات اوراق بهادار از رقم 2420 میلیارد تومان گذر کرد.

در 4 روز کاری هفته، بیش از 7 میلیارد سهم داد و ستد شد که در این بین تنها سه صنعت سایر معادن، غذایی ها و بازارهای مالی توانستند با رشد شاخص همراه شوند. باقی صنایع یا در حول محور صفر نوسان داشتند و یا با افت رقم شاخص مواجه شدند.
در این هفته چه بر بازار گذشت / تنها سه صنعت در ناحیه مثبت
در این هفته چه بر بازار گذشت / تنها سه صنعت در ناحیه مثبت
در این هفته چه بر بازار گذشت / تنها سه صنعت در ناحیه مثبت
در این هفته چه بر بازار گذشت / تنها سه صنعت در ناحیه مثبت
در این هفته چه بر بازار گذشت / تنها سه صنعت در ناحیه مثبت