به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، بررسی ترکیب درآمدهای شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد که بخش اعظم درآمدها از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها حاصل می‌شود.
البته میزان درآمد شرکت از این محل در سال‌های اخیر متفاوت بوده؛ به‌گونه‌ای که از سال 93 تا 95 روند رو به کاهش به خود گرفت؛ ولی در سال 96 رشد قابل‌توجهی نمود و به بالاترین میزان خود (95درصد) رسید که در نوع خود جالب‌توجه است. در این سال، به سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خودبسنده کرد و درآمد کمتری از محل فروش سرمایه‌گذاری‌های خود کسب کرد. 

نگاهی به ترکیب یکی از صندوق‌های بازنشستگی / صندوق‌های این شرکت چگونه پر می‌شود

در 6 ماهه منتهی به پایان سال 95، فروش سرمایه‌گذاری‌ها در وصندوق افزایش شدیدی به خود دید. در این دوره 43 درصد از درآمدهای شرکت از محل سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمد. این موضوع در دوره‌های قبل و بعدازآن کمتر دیده می‌شود.