به گزارش واحد سنجش و رفتارشناسی در بازار (آبسیم) بورس نیوز، تحلیل فاصله ساختار دارایی‌ها بیان می‌کند که شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه 1625 میلیارد تومان، بالغ‌بر 5635 میلیارد تومان دارایی دارد که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشترین سهم را از کل دارایی‌ها به نام خود ثبت کرده است.
باوجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 50 درصد دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد، اما از میانگین گروه که شامل سه شرکت وامید، وغدیر و وصندوق است، بیش از 19 درصد پایین‌تر است و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
دنده‌معکوس «وبانک» و میل سیری‌ناپذیر درفروش
 
در شکل زیر ترکیب دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری به نمایش درآمده است:
دنده‌معکوس «وبانک» و میل سیری‌ناپذیر درفروش
 
همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، در دوره‌های اخیر، سهم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت وبانک از کل دارایی‌ها، باوجوداینکه رقم آن رشد داشته، روند رو به کاهش داشته است. علت آن را باید در افزایش سهم دریافتنی‌های تجاری دانست. چراکه در 3 ماهه نخست سال میزان دریافتنی‌های تجاری به‌یک‌باره از رقم 1366 به 2151 میلیارد تومان (57درصد) افزایش نشان می‌دهد. 

دنده‌معکوس «وبانک» و میل سیری‌ناپذیر درفروش 
 دنده‌معکوس «وبانک» و میل سیری‌ناپذیر درفروش
سهم دریافتنی‌های تجاری وبانک از دارایی‌ها در پایان خردادماه سال جاری به 38 درصد رسید که 23 درصد بیش از میانگین گروه است. بخش اعظم دریافتنی‌های تجاری مربوط به یک دعوی حقوقی است که شرکت امید دارد مبالغ آن به‌حساب‌های شرکت بازگردد. این دعوی ازاین‌قرار است که سازمان امور مالیاتی مشهد، بابت بدهی موردادعا از شرکت چینی مقصود، علاوه بر برداشت مبلغی از حساب‌ها، اقدام به فروش تعدادی از سهام پتروشیمی جم نموده است. در صورت حقانیت وبانک، مبلغ 1107 میلیارد تومان به‌حساب شرکت بازمی‌گردد. 

بر اساس بررسی‌های آّبسیم، وبانک در 3 ماهه نخست سال 97، 581 میلیارد تومان سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده، اما در طرف دیگر، بیش از 1426 میلیارد تومان سهم فروخته است. به عبارتی، بیشتر فروشنده بوده تا خریدار.
در شرایطی که میانگین گروه درزمینهٔ دریافتنی‌های تجاری، 14 درصد است، وبانک 23 درصد بالاتر قرار داد. بنابراین، باید بیش از گذشته نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید و در طرف مقابل اقدام به سرمایه‌گذاری‌های جدید نماید تا ساختار دارایی‌های مطلوب‌تر برخوردار شود.