بر مبنای بررسی‌های واحد سنجش و راه‌‏حل‌‏های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌نیوز، تحلیل فاصله ساختار دارایی‌های شرکت تولید نیروی برق دماوند حاکی از آن بوده که بخش اعظم دارایی‌های شرکت در دو سرفصل دارایی‌های ثابت و دریافتنی‌های تجاری خلاصه می‌شود.
 آتش‌فشان خاموش مطالبات به اندازه قله «دماوند»
همان‌طور که در جدول زیر مشخص است، به همراه کاهش وجه نقد در دوره‌های مالی اخیر، دریافتنی‌های تجاری افزایش‌یافته؛ به‌گونه‌ای که در 3 ماهه نخست سال 97 بیش از 38 درصد کل دارایی‌ها را شامل شده که حدود 8 درصد بیشتر از میانگین 4 شرکت هم‌گروه خود است و از این منظر، رتبه نخست را به نام خود ثبت کرده است. 
 آتش‌فشان خاموش مطالبات به اندازه قله «دماوند»
 آتش‌فشان خاموش مطالبات به اندازه قله «دماوند»
در سال 95، «دماوند» 992 میلیارد تومان مطالبات داشته که این رقم تا دوره 3 ماهه نخست سال 97 با افزایش 31 درصدی، به 1298 میلیارد تومان رسید. 
مطابق بررسی‌های آبسیم، بیشترین مطالبات به نام شرکت مدیریت شبکه برق ایران ثبت گردیده، در سال 96 از 1189 میلیارد تومان کل مطالبات «دماوند»، 1082 میلیارد تومان مربوط به این شرکت است که حدود 91 درصد آن را شامل می‌شود. 
در همان سال، در مقابل 1527 میلیارد ریال فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تنها 445 میلیارد تومان تصفیه گردید. 
عدم وصول مطالبات موجب شده تا در دوره‌های اخیر وجوه نقد شرکت کاهش یابد و دست شرکت برای اجرای طرح‌های توسعه بسته بماند؛ شرکت در حالی بهار امسال را سپری کرد که فقط 7.7 میلیارد تومان وجه نقد داشت. اگر شرایط وصول مطالبات «دماوند» بدین شکل ادامه یابد، روزبه‌روز شاهد انباشته شدن حساب‌های دریافتنی و آب شدن وجه نقد خواهیم بود.