به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، امروزه با توجه به تنوع و گستردگی صنعت ریختهگری و همچنین تاثیرگذاری بر سایر صنایع، در زمره صنایع استراتژیک و مادر دسته‎بندی می‎شود و در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است.

شرکت «صنایع ریختگری ایران» یکی از شرکت‎های فعال در این حوزه است که با سرمایه 400 میلیارد ریالی، زیان انباشته 434 میلیارد ریالی را تحمل می‎کند. نسبت بدهی در رقم 1.05 قرار گرفته که نشان از ریسک بالا دارد. در برابر 311 میلیارد ریال دارایی جاری، 460 میلیارد ریال بدهی جاری وجود دارد.

بررسی فاصله ساختار بدهی این شرکت نشان می‎دهد که حجم بالایی از بدهی‎ها مربوط به پرداختنی‎های غیرتجاری است. در حالی که در میانگین گروه، پرداختنی‎های تجاری بیشترین سهم از کل بدهی‎‏ها را دارد. بر اساس صورت‎های مالی دوره 6 ماهه، 55 درصد کل بدهی‎های «خریخت» از بخش پرداختنی‎های غیرتجاری نشات می‎گیرد که 35 درصد بیش از میانگین گروه است. «گروه بهمن» یک طرف داستان است و سایر شرکت‎ها طرف دیگر را گرفته‎اند. این قطعه‎ساز بابت علی الحساب پرداخت هزینه‎های سایت مرکزی و علی الحساب دریافتی از شرکت مزبور، بالغ بر 200 میلیارد ریال بدهکار است.

سنگینی طرف بدهی‎ها به زیان این قطعه‎ساز / «خریخت» از دام زیان می‎گریزد

«خریخت» در کنترل پرداختنی‎های تجاری خود در سالیان اخیر موفق عمل کرده و توانسته دوره وصول مطالبات خود را پایین بیاورد. در این میان، «فروس» و «خاور» بیشتری مطالبات را از این قطعه‎ساز دارند.

سنگینی طرف بدهی‎ها به زیان این قطعه‎ساز / «خریخت» از دام زیان می‎گریزد

همان‎طور که ملاحظه می‎کنید، تسهیلات مالی سهم 3 درصدی از کل بدهی‎ها دارند، در صورتی که در دوره‎های گذشته حجم بیش از 20 درصدی داشت. این موضوع نشانه تسویه تسهیلات بانکی و مالی دریافتنی در 6 ماهه نخست سال است. اما از سوی دیگر، برخلاف دوره‎های قبل، 104 میلیارد ریال تسهیلات مالی بلندمدت در حساب‎ها نمود پیدا کرده که به نظر می‎رسد «خریخت» باید هزینه‎های بیشتری بابت بهره حسابهای بلندمدت خود پرداخت کند.

سنگینی طرف بدهی‎ها به زیان این قطعه‎ساز / «خریخت» از دام زیان می‎گریزد

به گزارش آبسیم، ذخیره مزایای پایان خدمت کمتر این شرکت در مقایسه با میانگین صنعت گویای جوانتر بودن نیروی انسانی این شرکت است.

دمجموع، بدهی‎های جاری با اختلاف منفی 10 درصدی نسبت به میانگین گروه، 76 درصد از کل بدهی‎ها را شامل می شود.

شایان ذکر است که «خریخت» به موجب هزینه‎های بالای تولید ناشی از نوسانات اقتصادی به دلیل تغییرات نرخ ارز، در حاشیه زیان فعالیت می‎کند. هر چند که با توافقات حاصل شده با خریداران، قیمت برخی محصولات افزایش یافت که در نتیجه آن، در حالی که شرکت خود را برای زیان 82 میلیارد ریالی در پایان نیمه نخست سال 97 آماده می‎کرد، این رقم 30 درصد کاهش یافت. با همه این اوصاف، این قطعه‎ساز باید نسبت به کاهش هزینه‎های خود و یا افزایش قیمت محصولات پیگیری‎های مستمر داشته باشد که البته اخبار مدت اخیر حاکی از به ثمر نشستن تلاش قطعه‎سازان دارد. با رشد بیشتر نرخ‎ها قطعا نقدینگی بیشتری تزریق می‎شود و توان کاهش بدهی‎ها بیش از پیش فراهم می‎شود.