بر اساس بررسی‎های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکتهای لبنی مدتی تحت تاثیر منفی افزایش نرخ شیر خام قرار داشتند که چندی پیش آنها نیز مجوز افزایش نرخ فروش را دریافت کردند. همین موضوع بهانهای شد تا سری به صورتهای مالی شرکتهای پگاه بیاندازیم و در مقام مقایسه بین شرکت پگاه اصفهان و دیگر شرکتهای لبنی برآییم که نتایج جالب توجهی به همراه داشت. شرکت‎های پگاه نزدیک به 28 درصد سهم بازار را دارند و بیشترین دریافت‌کننده شیر کشور هستند.

در میان این شرکت‌ها، پگاه اصفهان بالاترین درآمد فروش را دارد. از همین رو، به تحلیل فاصله ساختار فروش این شرکت می‎پردازیم.

بر مبنای آخرین صورت‎های مالی منتشر شده، «غشصفا» در 6 ماه گذشته از سال جاری بالغ بر 1832 میلیارد ریال فروش داشته که 1.5 برابر دوره مشابه سال گذشته می‎باشد. این شرکت چندی پیش مجوز افزایش نرخ 20 درصدی را دریافت کرد. با این اوصاف انتظار می‎رود مبلغ فروش در پایان سال 97 از رقم 3000 میلیارد ریال عبور کند.

شیر لبنی‎ها چرب‎تر می شود

حاشیه سود ناخالص «غشصفا» نزدیک به 4 درصد از میانگین 5 شرکت دیگر گروه پگاه بالاتر است.

هزینه های عمومی و اداری اندکی بیش از سایر شرکت‎ها حجم فروش را به خود اخصاص داده که اغلب از ناحیه حقوق و دستمزد نشات می‎گیرد.

درصد کمتر هزینه مالی «غشصفا» نسبت به میانگین گروه پگاه به جهت استفاده از تسهیلات مالی ارزان قیمت و تنها در مواقع ضروری است.

شیر لبنی‎ها چرب‎تر می شود

همان‎طور که در تصویر بالا مشخص است، مواد اولیه سهم بسیار زیادی در هزینه‎های شرکت دارد. بنابراین، افزایش اندک در نرخ خرید شیر خام هزینه‎ها و بهای تمام شده شرکت را به شدت متاثر می‎کند. اتفاقی که در سال جاری رخ داد؛ ولی تولیدکنندگان محصولات لبنی برای جبران افزایش هزینه، مجوز افزایش نرخ فروش را گرفتند و تقریبا توانستند موج منفی حوالی سود را خنثی کنند.

شیر لبنی‎ها چرب‎تر می شود

با توجه به نیاز صنعت لبنیات کشور به تامین مواد اولیه از تامین کنندگان خارجی، هر گونه افزایش نرخ ارز باعث رشد هزینه مواد اولیه خواهد شد اما در مقابل، به سبب صادرات محصولات لبنی، نقدینگی بیشترین وارد شرکت می گردد.

با توجه به تغییرات نرخ ارز و روند افزایش نرخ شیر خام که تشکیل دهنده نزدیک به 70 درصد بهای تمام شده محصولات است و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه بکار رفته در تولید مواد بسته‎بندی، افزایش نرخ محصولات محتمل بوده و برآورد می شود حداقل 5 درصد دیگر رشد نرخ فروش لحاظ شود.

شیر لبنی‎ها چرب‎تر می شود