به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، تحلیل فاصله ساختار دارایی های شرکت داروسازی اسوه نشان می دهد که موجودی نقد در دوره های اخیر در کانال صعود قرار گرفته و توانسته در بین دارایی ها خودنمایی کند. هر چند که همچنان از میانگین گروه که شامل 5 شرکت داروساز دیگر است، در سطح پایین تر قرار دارد.

اگر چه حجم دریافتنی های غیرتجاری نسبت به کل دارایی ها روند کاهش داشته، اما در طرف مقابل، طی هر دوره بر رقم دریافتنی های تجاری افزده شده است. عمده فروش 354 میلیارد ریالی «داسوه» در 3 ماهه نخست سال جاری به شرکت پخش رازی بوده که حدود 61 درصد کل مبلغ فروش را شامل می شود که عمده مطالبات نیز از همین شرکت است.

بالا رفتن دوره وصول طالبات نیز متاثر از عدم وصول مطالبات شرکت های پخش از دولت خصوصا در مورد داروهای بیمارستانی و مرتبط با طرح سلامت بوده که در پرداخت به موقع شرکت های پخش به شرکت های تولیدکننده خلل ایجاد کرده است.

چوب لای چرخ تولید «داسوه»

در بین شرکت های مورد بررسی، داسوه رتبه دوم را در خصوص حجم دریافتنی های تجاری دارد. 

چوب لای چرخ تولید «داسوه»

موجودی مواد و کالای «داسوه» حدود 4 درصد کمتر از میانگین گروه است که می تواند نشان از گردش مناسب مواد و چرخه فروش باشد.

دارایی های جاری 84 درصد کل دارایی های داروسازی اسوه را به خود اختصاص داده؛ این رقم در میانگین گروه حدود 81 درصد است.

در بخش دارایی های غیرجاری بیشترین حجم به دارایی های ثابت مربوط می شود که اغلب در ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات خلاصه می شود. 

چوب لای چرخ تولید «داسوه»

به این ترتیب، تحلیل فاصله ساختار دارایی های «داسوه» بیانگر این است که توجه به وصول مطالبات باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد و از آن جا که اغلب مطالبات از یک شرکت است، با ریسک بالایی روبرو می شود. چرا که در صورت بروز مشکلات حاد برای شرکت پخش رازی، به یک باره حجم بالایی از مطالبات سوخت می شود.

بر اساس بررسی های آبسیم، دقیقا این مورد در سال 96 نیز برای «داسوه» مشکل ساز شده و شرکت برای وصول مطالبات هنگفت خود از شرکت توسعه دارویی رسا وارد فاز حقوقی شد و در ادامه از همکاری با این شرکت خودداری کرد.

افزایش موجود نقد می تواند در مسیر تولید محصولات جدید و به‎روزرسانی ماشین‎آلات مورد استفاده قرار گیرد تا علاوه بر افزایش سهم بازار فروش، هزینه ها نیز کاهش یابد و به صورت دو جانبه سود شرکت تحت تاثیر قرار بگیرد.

چوب لای چرخ تولید «داسوه»