به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکتی با P/E بالا باید سود‌های فزاینده ایجاد کند، در غیر این صورت قیمت آن سهم سقوط خواهد کرد تا P/E آن به سمت میانگین بازار میل کند.
تفسیر بهتری از P/E این است که بازتاب خوشبینی بازار از آینده رشد یک شرکت است.
نسبت های P/E بالا یا پایین همیشه نشان دهنده ارزنده بودن و یا گران بودن سهم نیستند؛ بلکه  توقع بازار از آینده شرکت و سودآوری آن را نشان می دهد.
همانطور که در تصویر مشخص است در حال حاضر «خپارس» با اختلاف بسیار نسبت به سایر شرکت ها، بالاترین میزان P/E را دارا است و پس از آن، «لابسا» و «وملی» حضور دارند.
در این میان، 4 شرکت از گروه خودرو و 4 شرکت از گروه غذایی حضور دارند. 

سرعت بالای «خپارس» بر مدار P/E