بر مبنای بررسی‎های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، قیمت متانول رابطه مستقیم با قیمت نفت دارد. از همین رو، با کاهش قیمت جهانی نفت در چند روز اخیر، این محصول نیز حالت نزولی به خود گرفت و در حال حاضر به سطح 322 دلار به ازای هر تن افت کرده است.

هیچ کدام از شرکت های تولیدکننده متانول کشور در لیست تحریم ها قرار ندارند و از این ریسک بزرگ جان سالم به در برده اند. اما از سوی دیگر، افت نرخ جهانی به سطوح بسیار پایین، کار را برای سه متانول ساز کشور سخت کرده است.

سرعت‎گیر در مسیر متانول‎سازان / «شخارک» بر بلندی‎های «زاگرس»

سه شرکت پتروشیمی زاگرس، خارک و فن‎آوران تولیدکنندگان بزرگ متانول در کشور هستند.

طبق آمار منتشر شده از سوی موسسه MMSA ظرفیت تولید متانول جهان در سال 2018 بالغ بر 139 میلیون تن است که 98 میلیون تن تولید و مصرف می شود. ایران در شرایط کنونی ظرفیت تولید 6.7 میلیون تن متانول را دارد و در این بین، «زاگرس» با ظرفیت اسمی حدود 3 میلیون تن، رتبه اول را در کشور دارا است. یک میلیون تن ظرفیت اسمی «شفن» و «شخارک» توان تولید660 هزار تنی دارد.

روند نرخ فروش این محصول در سه شرکت مذکور را از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه را می توانید در شکل ذیل مشاهده کنید.

سرعت‎گیر در مسیر متانول‎سازان / «شخارک» بر بلندی‎های «زاگرس»

همانطور که مشاهده می کنید، «زاگرس» زودتر از باقی شرکت ها چراغ افزایش نرخ را روشن کرد اما در پایان مهر ماه، «شخارک» با رقم 31.1 میلیون ریال، بالاترین نرخ فروش را به ثبت رساند.

در 7 ماهه گذشته از سال 97، متانول سهم 99 درصدی از مجموع فروش «زاگرس» داشته است. «شفن» 85 درصد و «شخارک» 53 درصد فروش خود را به این محصول اختصاص داده اند. بنابراین، درآمدهای این سه پتروشیمی حساسیت بسیار بالایی به نرخ جهانی متانول دارد و در صورت تداوم کاهش نرخ آن در سطح جهانی، از سرعت رشد درآمدزایی کاسته خواهد شد.

شایان ذکر است که رتبه اول تولیدکننده متانول کشور (زاگرس) در 12 ماهه سال 96 حدود 44337 میلیارد ریال درآمد عملیاتی به ثبت رساند که این رقم در 7 ماهه سال 97 به رقم 40130 میلیارد ریال رسیده است. با این اوصاف، هر چقدر کاهش نرخ ادامه یابد باز هم سال جاری برای این سه شرکت با رشد درآمدها نسبت به گذشته به پایان خواهد رسید و تنها از شدت این رشد می کاهد.