به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، صنعت سیمان در سال های اخیر همواره با مشکل فروش در داخل و خارج مواجه بوده است. در برههای از زمان تولیدکنندگان داخلی با رقابت منفی، چوب حراج به سود خودشان زدند. در شرایط کنونی، نگاهی به سمت چپ ترازنامه سیمانی ها انداختیم تا بهترین ها شناسایی شوند. دو شرکت سرمایه گذار در صنعت سیمان کشور، بیشترین میزان سود انباشته را در این گروه دارند.

«سفارس» و «سیدکو» به ترتیب با سرمایه 563 و 480 میلیارد ریالی، 460 و 191 میلیارد ریال سود در حساب های خود انباشته کرده اند.

اما در میان شرکت های تولیدکننده، ساراب با 47 میلیارد ریال در جایگاه برتر قرار دارد و پس از آن، سهرمز 46 و سخوز 45 میلیارد ریال سود انباشته در کارنامه خود ثبت کرده اند. در انتهای این لیست سکرد با 120 میلیارد ریال، سبزوا با 87 میلیارد ریال و سشرق با 85 میلیارد ریال زیان انباشته مواجه هستند.

انباشت سود در کیسه های سیمان / سودآورترین‎های سیمانی کدامند