بر اساس بررسی‎های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، بازپرداخت تسهیلات بانکی در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط نامناسبی دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته، بازپرداخت تسهیلات بانکی یکی از دغدغه های جدی شرکت های تولیدی به شمار می روند. از سرفصل هزینه ای به قدری در برخی از شرکت ها ریشه دوانده که به عامل زیانبار تبدیل شده است. نگاهی به صورت های مالی شرکت های قندی، وضعیت دیگری را نمایان می سازد که جالب توجه است.

شرکت های تولیدکننده قند و شکر از منظر نقدینگی چندان با مشکلات عدیده ای روبرو نیستند. از همین رو، تسهیلات مالی نقش پررنگی در صورت های مالی ندارند و ارقام نجومی در حساب های نشست نکرده است.

بر اساس آخرین صورت مالی منتشر شده، در بین قندی‌ها، «قثابت» 432 میلیارد ریال تسهیلات مالی دریافت کرده که از این حیث در رتبه اول قرار دارد. 

«قشرین» با 340 میلیارد ریال و «قصفها» با 300 میلیارد ریال تسهیلات، در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

حرکت خلاف جهت قندی ها در جاده بانک ها / اعطای نقش کم‎رنگ به بانک ها

نکته جالب توجه این است که هزینه‌های مالی درصد بسیار کمی از فروش شرکت را آب می‌کند که به نقطه مثبت در این گروه بدل شده است. 

در حالی که بسیاری از گروه‌ها و صنایع از جمله قطعهسازی و خودروسازی بزرگ‌ترین مشکل خود را در این بخش می‌بینند؛ به‌گونه‌ای که برخی نیز به سبب هزینه مالی ناشی از تسهیلات دریافتنی با زیان‌های سنگینی مواجه گردیده‌اند.

بیش از همه این «قشیر» است که فروش خود را به پای هزینه‌های مالی می‌گذارد. 16درصد درآمد فروش این شرکت توسط هزینه‌های مالی سوخت می‌شود و در رده بعدی، نسبت هزینه مالی به فروش «قثابت» 6درصد و «قشرین» 5درصد است.

در مجموع، گروه قندی ریسک بالایی از نظر بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارد و تغییرات نرخ سود بانکی صورت‌های مالی را چندان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و بیش از هر چیز باید بر هزینه‌های تولید متمرکز شوند تا به حاشیه سود بالاتر دست یابند.