به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، نگاهی به آمار معاملات نشان می دهد که همچنان توجه سهامداران به بانک ها به خصوص بانک ملت و تجارت معطوف است اما در این بین، بیشترین بازدهی را سهم هایی به ارمغان آورده اند که کمتر سخنی از آن ها به میان آمده است.

در مدت 4 روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذشت، بیش از 10 میلیارد سهم به ارزشی بیش از 31 هزار میلیارد ریال داد و ستد شد.

در ادامه 20 شرکت برتر هفته از جهات گوناگون را مشاهده می کنید که همانند هفته گذشته بانکی ها یکه تازی می کنند.

بهترین‎ها در هفته‎ای که گذشت / ادامه یکه‎تازی بانک‎ها

بهترین‎ها در هفته‎ای که گذشت / ادامه یکه‎تازی بانک‎ها

بهترین‎ها در هفته‎ای که گذشت / ادامه یکه‎تازی بانک‎ها

بهترین‎ها در هفته‎ای که گذشت / ادامه یکه‎تازی بانک‎ها