به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز و بر اساس ابلاغیه رییس جمهور، افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال 97 معاف از مالیات است.

گفتنی از است که تا پیش از این طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از محل سود انباشته شامل 25 درصد مالیات می شد.

حال این موضوع بهانه ای شد تا سری به گروه محصولات شیمیایی بزنیم و شرکت ها را از منظر سود انباشته مورد ارزیابی قرار دهیم.

بر اساس بررسی ها، «فارس» با 120911 میلیارد ریال، بیشترین سود انباشته را دارد و با اختلاف فاحش، در جایگاه اول ایستاده است. پس از آن، «پارس» و «مارون» در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

جاده افزایش سرمایه هموار شد / آماده باش به «فارس»، «پارس» و «مارون»

جاده افزایش سرمایه هموار شد / آماده باش به «فارس»، «پارس» و «مارون»

اما در بین شرکت های حاضر در این گروه، «شگامرن» 9.9 برابر سرمایه خود، سود انباشته دارد و به این ترتیب، بیش از همه مستعد افزایش سرمایه از محل سود انباشته است.

«شفن» با نسبت 8.6 و «مارون» با نسبت 7.2، می توانند به راحتی از محل سود انباشته، بر سرمایه خود بیافزایند.

در شکل ذیل 10 شرکت که بیشترین نسبت سود انباشته به سرمایه را دارند و به شدت مستعد افزایش سرمایه هستند، نشان داده شده است.

جاده افزایش سرمایه هموار شد / آماده باش به «فارس»، «پارس» و «مارون»