بر مبنای بررسی های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، تحلیل فاصله ساختار فروش شرکت لیزینگ رایان سایپا نشان می دهد که نسبت به میانگین گروه که شامل 6 شرکت لیزینگ دیگر است، هزینه تامین مالی عملیات لیزینگ حجم کمتری دارد.

علت آن می تواند این باشد که غالب نرخ های تسهیلات مالی دریافتی 18 درصد است. هر چند که اغلب تامین مالی شرکت از مسیر بانک ها می گذرد که در لیست تسهیلات دریافتی، نرخ ها 22، 24 و 30 درصد نیز به چشم می خورد.

یک جای خالی در «ولساپا»

روند هزینه های مالی علاوه بر این که بیانگر افزایش حجم فعالیت های شرکت است، نشان می دهد که در سال های اخیر مبلغ و نرخ اخذ تسهیلات نسبت به گذشته بیشتر شده است.

یک جای خالی در «ولساپا»

در گروه لیزینگی ها، «ولساپا» بالاترین میزان فروش دارد و ضعیف ترین علکرد از آن «ولیز» است که با زیان ناخالص فعالیت های خود را دنبال می کند.

در مجموع، حاشیه سود عملیاتی این لیزینگی وابسته به خودروسازی سایپا، 10 درصد بالاتر از میانگین گروه است.
یک جای خالی در «ولساپا»

«ولساپا» فصل اول سال جاری را با فروش 41839 دستگاه خودرو سبک و سنگین با وام 140 میلیون ریالی به سرانجام رساند و برآورد می شود 3 فصل دیگر سال را با فروش بیش از 155 هزار خودرو به پایان برساند.

با توجه به این که در مقابل 20 هزار میلیارد ریال بدهی جاری، 25 هزار میلیارد ریال دارایی جاری دارد و همچنین موجودی نقد 228 میلیارد ریالی، شرکت با کسری سرمایه در گردش مواجه نیست و افزایش سرمایه نیز وضعیت مطلوب تری را رقم می زند.

به گزارش آبسیم، نکته حائز اهمیت دیگر، اختلاف 14 درصدی «ولساپا» از میانگین گروه در بخش هزینه های عمومی و اداری است. این شرکت با کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول توانسته کاهش قابل توجهی در این سرفصل ایجاد کند.

در این میان، بر خلاف گروه، علاوه چندانی به سرمایه گذاری در سایر شرکت ها مشاهده نمی شود. در حالی که باقی شرکت های لیزینگ با موفق به تحقق درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها شده اند، عایدی «ولساپا» از این منظر هیچ بوده است.

همانطور که مشخص است، حاشیه سود ناخالص و عملیاتی این لیزینگی بزرگ کشور در سال های گذشته رو به رشد بوده اما حاشیه سود خالص به جهت حذف درآمد سرمایه گذاری ها چند دروه اخیر، با کاهش همراه شده است.

بنابراین، «ولساپا» باید به این بخش درآمدی بیشتر توجه کند و در کنار آن، به سمت تسهیلات با نرخ پایین حرکت نماید تا بیش از پیش به رقم سود خود بیافزاید.