به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در شرایطی که نرخ ارز در مبالغ تاریخی خود قرار گرفت و رشد فزاینده و خیره کننده ای را رقم زد، شرکت های صادرات محور در کانون توجهات سرمایه گذاران قرار گرفتند.

این شرکت ها بیش از همه از رشد نرخ ارز سود می برند و فروش خارجی خود را با نرخ بالاتری به ریال تبدیل می کنند.

در میان شرکت های حاضر در گروه استخراج کانه های فلزی، بیشترین میزان فروش از آن دو قلوی های معدنی، «کگل» و «کچاد» است. بیشترین مبلغ فروش خارجی از آن «کگل» است اما «کچاد» در جایگاه چهارم قرار دارد.

رتبه دوم بیشترین مبلغ صادرات در این گروه، به نام «کاما» ثبت شده و «کنور» در رده بعدی ایستاده است.

از منظر نسبت صادرات به کل فروش، «کبافق» با صادرات 100 درصدی محصولات تولیدی خود، بهترین عملکرد را به معرض نمایش گذاشته و پس از آن، «کاما» با 88 درصد و «کنور» با 28 درصد عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر هم گروهی ها داشته اند.

برق نور ارز در نگاه «کبافق» / معدنی‎ها رتبه‎بندی شدند