بر اساس بررسی های واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت آسان پرداخت پرشین نسبت به گروه خود آرام تر حرکت می کند. شرکت های فعال در حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی داده‌ها در زمره صنایع نوظهور و رو به رشد شناخته می شوند که فضای کاری بسیار گسترده ای خواهد داشت. در این میان، «آپ» با یک مشکل درخور توجه روبروست.

تحلیل فاصله ساختار فروش نشان می دهد که بهای تمام شده در مقایسه با میانگین گروه، حدود 13 درصد بیشتر است که همین موضوع عاملی شده تا حاشیه سود ناخالص در آخرین گزارش، به رقم حداقلی 8 درصد برسد.

هدر رفت آسان درآمد در «آسان پرداخت پرشین»

در این بین، «آپ» از جهت هزینه های اداری و عمومی و هزینه های مالی کمی از گروه عملکرد بهتری دارد.

هدر رفت آسان درآمد در «آسان پرداخت پرشین»

ارزیابی ساختار بهای تمام شده «آپ» نشان از اثرگذاری بالای هزینه پین و شارژ دارد و بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است. با توجه به طرح های توسعه ای شرکت مبنی بر افزایش پایانه های فروشگاهی و واردات این دستگاه ها، افزایش نرخ ارز سبب افزایش مخارج سرمایه ای شرکت خواهد شد. اما با این وجود باید در هزینه های پین و شارژ تغییراتی دهد تا به سودهای بالاتر دست یابد؛ وگرنه همچنان در حاشیه های پایین دست و پا خواهد زد.

هدر رفت آسان درآمد در «آسان پرداخت پرشین»

به گزارش آبسیم، با افزایش دامنه فعالیت ها و گسترش فضای کسب و کار، حاشیه سود ناخالص شرکت روند رو به رشدی دارد و انتظار می رود در سال 97 با نصب و راه اندازی 100 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی، به حاشیه های بالاتر نیز دست یابد.

در همین راستا، به منظور تحقق برنامه های پیش بینی شده و تأمین منابع نقدینگی مورد نیاز، افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته در دستور کار قرار دارد.

هدر رفت آسان درآمد در «آسان پرداخت پرشین»

«آپ» با سرمایه 2000 میلیارد ریالی، 364 میلیارد ریال وجه نقد و 1350 میلیارد ریال سود انباشته دارد که ذخیره بخشی از این موجودی در حساب های بانکی، در 3 ماهه نخست سال 5 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

شرکت های این گروه به خصوص «آپ» در سایر موارد چندان حضور پررنگی ندارند و فعالیت ها اغلب به دو سرفصل فروش و بهای تمام شده خلاصه می شوند.

در پایان باید خاطر نشان کرد که «آپ» نصب به افزایش فضای کاری خود تلاش دارد و برخی برنامه های خود را زودتر از موعد براورد شده به مرحله اجرا رسانده و اکنون نیز با پیاده سازی و افزودن خدمات جدید به سبد خدمات جاری خود بیش از پیش رشد خواهد کرد.

هدر رفت آسان درآمد در «آسان پرداخت پرشین»