به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار بورس نیوز، تحلیل فاصله ساختار بدهی های شرکت «آهن و فولاد ارفع» از تمرکز بالا بر بدهی های جاری خبر می دهد.

کمبود نقدینگی در شرایط رکودی به خوبی و بیش از هر زمانی خود را نشان می دهد. در این شرایط عدم وصول به موقع مطالبات شرایط را سخت تر می کند. شرکت فولاد ارفع نیز از این قاعده مستثنی نیست اما تحلیل ها نشان می دهد که جای امیدواری است.

همانطور که در جدول ذیل مشخص است، بدهی های جاری طی روندی صعودی در چند دوره گذشته، بیش از 99 درصد کل بدهی ها را تشکیل می دهد. در حالی که در میانگین گروه که شامل 6 شرکت دیگر است، این بخش حجم 86 درصدی دارد.

تقابل «ارفع» و «کچاد» / این فولادی دست به دامن افزایش سرمایه شد

در بین بدهی های جاری، تسهیلات مالی با سهم 35 درصدی از کل بدهی ها، بیشترین نقش را ایفا می کند. طبق آخرین صورت های مالی ارائه شده، این شرکت تولیدکننده شمش فولادی و آهن اسفنجی، بیش از 3870 میلیارد ریال تسهیلات مالی دریافت کرده است. البته شایان ذکر است که «ارفع» با اجرای سیاست کاهش تسهیلات مالی سعی در تخلیه بخشی از این بار سنگین را دارد. از همین رو، نسبت تسهیلات مالی به کل بدهی های «ارفع» تقریبا همتراز با گروه است. سال 96 هزینه مالی بالغ بر 13 درصد سود عملیاتی را به هدر داد.

همانطور که در تصویر زیر روند هزینه مالی از سال 91 تا 3 ماهه 97 را مشاهده می کنید، انتظار می رود کاهش این هزینه اثرگذار در دوره جاری نیز ادامه یابد و در رقمی کمتر از میزان سال گذشته قرار گیرد.

تقابل «ارفع» و «کچاد» / این فولادی دست به دامن افزایش سرمایه شد

به گزارش آبسیم، نکته دیگر پرداختنی های تجاری است که که با شیب تندی در حال افزایش است. بیشترین طلب «ارفع» به نام «کچاد» ثبت شده که انتظار می رود با رشد مبلغ فروش شرکت ها در سال جاری، از شدت از سرفصل کاسته شود و بخشی از مطالبات به صورت نقدینگی وارد جریان عملیات شرکت شود.

تقابل «ارفع» و «کچاد» / این فولادی دست به دامن افزایش سرمایه شد

از آنجا که «ارفع» طرح افزایش ظرفیت تولید واحد احیا مستقیم به منظور تامین آهن اسفنجی مورد نیاز شمش فولادی را به مرحله اجرا درآورده، بیش از هر زمانی به نقدینگی نیاز دارد. علاوه بر این، سود سهام که باید پرداخت شود 25 درصد کل بدهی ها را دربر می گیرد. البته شرکت برای تامین منابع خود راه افزایش سرمایه را در شرایط کنونی برگزیده و 2000 میلیارد ریال به سرمایه 4000 میلیارد ریالی خود اضافه خواهد کرد.