به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، با کاهش مشارکت بخش نفت، رشد اقتصادی ایران در سال 1396 به 3.8 درصد رسید. بخش اعظم رشد مذکور از طریق رشد 4.4 درصدی بخش خدمات تامین شده است. رشد بخش های نفت، کشاورزی و خدمات به سطوح قبل از اعمال تحریم های سازمان ملل در سال 2012 رسیده است.

بانک جهانی برآورد کرده به دلیل آغاز مجدد تحریم های امریکا، همراه با کاهش 50 درصدی صادرات نفت، اقتصاد ایران مسیر نزولی را در پیش بگیرد و میانگین رشد اقتصاد بین سال های 1397 الی 1399 به رقم 1.4 درصد تقلیل یابد که به معنی کاهش صادرات و مصرف در سمت تقاضا و منقبض شدن بخش صنعت خواهد بود.

با مختل شدن صادرات، تقاضا برای دلار جهت واردات افزایش یافته و در نتیجه انتظار می رود اختلاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد بیش از 150 درصد شود. قیمت های بالاتر واردات بدلیل کاهش ارزش ریال، موجب افزایش نرخ تورم به 30 درصد خواهد شد و به این ترتیب، مجدداً اقتصاد ایران وارد رکود تورمی خواهد شد.

10 تحول اقتصادی ایران از نگاه بانک جهانی

1. رشد صادرات در سال 1396 معادل 1.8 درصد بود؛ اما در سال 1395 رشد 41.3 درصدی را تجربه کردیم.

2. رشد 13.4 درصدی واردات 

3. بخش نفت و گاز رشد 0.9 درصدی را در سال 1396 تجربه کرد.

4. کسری بودجه دولت در سال 1396 به 1.8 درصد کاهش یافت.

5. درآمد ناشی از انتشار اوراق بدهی سهم بالای 3.9 درصدی از درآمدهای دولت را در سال 1396 به خود اختصاص داد.

6. امید به زندگی 76 سال

7. GDP حدود 448 میلیارد دلار

8. نرخ بیکاری به 12.1 درصد افزایش یافت

9. رشد اشتغال 3 درصد

10. نرخ مشارکت زنان 19.8

نگاه بانک جهانی به ایران / آمارها چه می‎گویند