به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، تحلیل فاصله ساختار دارایی‌های شرکت «پارس سوییچ» نشان از عملکرد بهتر نسبت به میانگین گروه که دربرگیرنده 5 شرکت دیگر است، دارد. بررسی سمت راست ترازنامه شرکت ها نکاتی دربردارد که حائز اهمیت است. از همین رو به نظر می رسد کلیدساز بورس در شرایط مطلوبی قرار دارد و بهتر نیز شود.

در شرایطی که 89 درصد کل دارایی‌های گروه به دارایی‌های جاری اختصاص دارد، این میزان در شرکت مذکور 92 درصد است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، موجودی نقد این شرکت در دوره‌های اخیر صعودی بوده و نسبت آن به‌کل دارایی‌ها در مقایسه با میانگین گروه حدود 4 درصد بیشتر است. به‌طورکلی، ازآنجاکه حجم موجودی مواد و کالا در دوره 6 ماهه سال 97 نسبت به سال 96 کاهش داشته، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که مقدار فروش نقدی شرکت رشد داشته است.

میزان سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت طی روندی رو به رشد، حدود 15 درصد دارایی‌ها را تشکیل داده که تماماً مربوط به سپرده‌گذاری در بانک‌ها به مبلغ 332 میلیارد ریال است. در این بخش نیز «بسویچ» 8 درصد بالاتر از میانگین گروه قرار دارد.

کلید در دستان «بسویچ» / ساختاری مطلوب در این کلیدساز

حجم دریافتنی تجاری و غیرتجاری شرکت نسبت به‌کل دارایی‌ها در قیاس با گروه حجم کمتری دارد که نشان از عملکرد بهتر در امر وصول مطالبات دارد؛ هرچند که اندکی در مبلغ آن افزایش مشاهده می‌شود.

اما در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کم‌لطفی شده و درحالی‌که گروه 6 درصد دارایی‌های خود را به آن تخصیص داده‌اند، «بسویچ» کمتر از 1 درصد در نظر گرفته است. این شرکت بالغ‌بر 11 میلیارد ریال در شرکت‌های بورسی و غیربورسی سرمایه‌گذاری کرده که ارزش روز آن حدود 20 میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

کلید در دستان «بسویچ» / ساختاری مطلوب در این کلیدساز

به گزارش آبسیم، شرکت پارس سوییچ مالکیت حدود 100 درصدی بر دو شرکت صنایع برق زنگان پارس و صنایع زنگان پارت قطعه را دارد. شرکت زنگان پارت قطعه با هدف تامین قطعات مورد نیاز شرکت با سرمایه گذاری 151 میلیارد ریالی تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برآورد می شود در اردیبهشت ماه سال 99 به طور کامل وارد مدار تولید شود. انتظار می رود با راه اندازی این شرکت، بخشی از هزینه های تولید «بسویچ» کاهش یابد.

ارزش دفتری دارایی های ثابت در رقمی بیش از 55 میلیارد ریال قرار گرفته و بهای تمام شده 179 میلیارد ریال است. با توجه به افزایش قیمت ها در سال جاری و رشد نرخ ارز، قطعا ارزش روز دارایی ها بیش از این ارقام خواهد بود.

در مجموع وضعیت بسویچ مثبت ارزیابی می شود اما از سویی، متوقف بودن برخی از طرح های توسعه و همچنین محدویت بودجه وزارت نیرو که نگرانی فرصت کار را ایجاد نموده، شرایط را دشوار کرده است. شناسایی منابع مطمئن خرید با توجه به تشدید تحریم ها و اعمال محدودیت ها، یکی از راهکارهای پیشروی «بسویچ» است.