به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، دو شرکت «کربن ایران» و «دوده صنعتی پارس» تنها تولیدکنندگان دوده حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستند. با توجه به گزارشات خوب دو دوده ساز بورسی، بررسی و مقایسه این دو می تواند جالب توجه باشد. هر دو شرکت روند رو به رشدی دارند اما یکی از آنها، بازی دو سر برد را شروع کرده است.

بررسی ساختار فروش این دو شرکت بیانگر برتری شرکت کربن ایران دارد. هر چند که این شرکت نسبت به رقیب خود سرمایه بیش از 2 برابری دارد، اما عملکردها نیز از جهات گوناگون جلوه بهتری دارد.

دو شرکت در یک قاب / سفیدی دوده بر رخ «شکربن» و «شدوص»

بر اساس گزارش 6 ماهه سال جاری، حاشیه سود ناخالص «شدوص» حدود 16 درصد و «شکربن» 26 درصد است.

با وجود این که «شدوص» 194 نفر نیروی کار دارد، حجم بیشتری از درآمد فروش صرف هزینه های عمومی و اداری از جمله حقوق و دستمزد می شود. بعلاوه، بر خلاف «شکربن» متحمل هزینه عملیاتی شده است. در نتیجه، این موارد موجب شده تا اختلاف حاشیه سود عملیاتی «شکربن» با «شدوص» به 13 درصد برسد.

در تصویر زیر روند حاشیه سود ناخالص هر دو شرکت را ملاحظه می فرمایید.
دو شرکت در یک قاب / سفیدی دوده بر رخ «شکربن» و «شدوص»

اما نکته مثبت «شدوص» کسب درآمدهای متفرقه است که جای خالی این بخش در «شکربن» حس می شود. شایان ذکر است که «شدوص» 2 درصد سهام «شکربن» را در اختیار خود دارد و به این ترتیب، از علمکرد آن نیز به نوعی منفعت کسب می کند.

در مجموع ضمن این که عملکرد 6 ماهه این دو شرکت را در تصویر ذیل مشاهده می کنید، باید عنوان کرد که هر دو شرکت روند رو به رشدی دارند و تاکنون در امر سودسازی رشد 52 و 44 درصدی به ترتیب برای «شکربن» و «شدوص» رقم خورده است.

دو شرکت در یک قاب / سفیدی دوده بر رخ «شکربن» و «شدوص»