به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری (آبسیم) در بازار بورس نیوز، شرکت های بیمه به موجب نقدینگی قابل توجهی که در دست دارند، علاوه بر فعالیت های اصلی، گوشه چشمی به بازارهای دیگر از جمله بازار سهام دارند و همواره یکی از محل های درآمدزایی این شرکت ها بوده است. به سراغ 5 شرکت بیمه رفتیم تا از حال و روز پرتفوی آن ها مطلع شویم. در ادامه به بررسی وضعیت پرتفوی 5 شرکت بیمه «آسیا»، «دانا»، «نوین»، «ما» و «بیمه اتکایی ایرانیان»، می پردازیم.

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت بیمه آسیا بیش از 5 شرکت دیگر در شرکت های بورسی و غیربورسی سرمایه گذاری و اقدام به خرید سهام کرده است. بهای تمام شده پرتفوی این شرکت 137 میلیارد تومان است که تا پایان شهریور ماه ارزشی بالغ بر 307 میلیارد تومان دارد. البته از این محل نیز 20 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.

پس از بیمه آسیا، بیمه دانا با بهای پرتفو به ارزش 101 میلیارد تومان و ارزش روز 149 میلیارد تومان قرار دارد.

سکانسی کوتاه از شرکت های بیمه / برداشت خوب «آسیا» از بازار سهام